GRAND I10 HATCHBACK

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Grand i10 1.2 MT Base

Động cơ: 1.2L; Hộp số sàn 5 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng

320,000,000 VNĐ

Trả trước 109 triệu – Còn lại trung bình đóng 4,5Tr/Tháng.

Grand i10 1.2 MT

Động cơ: 1.2L; Hộp số sàn 5 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng

365,000,000 VNĐ

Trả trước 122 triệu – Còn lại trung bình đóng 5Tr/Tháng.

Grand i10 1.2 AT

Động cơ: 1.2L; Hộp số tự động 4 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng

395,000,000 VNĐ

Trả trước 130 triệu – Còn lại trung bình đóng 5,4Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI  & THỦ TỤC TRẢ GÓP  – GRAND I10


 

GRAND I10 SEDAN


XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Grand I10 Sedan 1.2 MT Base

Động cơ: 1.2L; Hộp số sàn 5 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; ghế nỉ

345,000,000 VNĐ

Trả trước 116 triệu – Còn lại trung bình đóng 4,7Tr/Tháng.

Grand I10 Sedan 1.2 MT

Động cơ: 1.2L; Hộp số sàn 5 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế nỉ

385,000,000 VNĐ

Trả trước 128 triệu – Còn lại trung bình đóng 5,2Tr/Tháng.

Grand I10 Sedan 1.2 AT

Động cơ: 1.2L; Hộp số tự động 4 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng, Ghế da

408,000,000 VNĐ

Trả trước 136 triệu – Còn lại trung bình đóng 5,6Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI & THỦ TỤC TRẢ GÓP 


 

ACCENT

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Accent 1.4MT Tiêu Chuẩn

Động cơ: 1.4L; Hộp số sàn 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế nỉ; Mâm thép, Radio, USB..

425,000,000 VNĐ

Trả trước 139 triệu – Còn lại trung bình đóng 5,7Tr/Tháng.

Accent 1.4MT

Động cơ: 1.4L; Hộp số sàn 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế nỉ; Mâm đúc 15″; Màn hình 7″…

470,000,000 VNĐ

Trả trước 154 triệu – Còn lại trung bình đóng 6,3Tr/Tháng.

Accent 1.4AT

Động cơ: 1.4L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế nỉ; Mâm đúc 15″;  2 túi khí, màn hình 7″…

499,000,000 VNĐ

Trả trước 165 triệu – Còn lại trung bình đóng 6,7Tr/Tháng.

Accent 1.4AT Đặc Biệt

Động cơ: 1.4L; Hộp tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da, 6 túi khí; Mâm đúc 16″; Màn hình 7″ ; cửa trời..

540,000,000 VNĐ

Trả trước 178 triệu – Còn lại trung bình đóng 7,2Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI & THỦ TỤC TRẢ GÓP  – ACCENT 2019 

ELANTRA 2019

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Elantra 1.6 MT 2019
Động cơ: 1.6L; Hộp số sàn 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế nỉ; Mâm 15″, Màn hình 7″
 555,000,000 VNĐ

Trả trước 184 triệu – Còn lại trung bình đóng 6,8Tr/Tháng.

Elantra 1.6AT 2019
Động cơ: 1.6L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm đúc 16″; Màn hình 7″, 6 túi khí..
630,000,000 VNĐ

Trả trước 207 triệu – Còn lại trung bình đóng 7,7Tr/Tháng.

Elantra 2.0AT 2019
Động cơ: 2.0L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm đúc 17″;  6 túi khí, màn hình 7″, sạc không dây..
674,000,000 VNĐ

Trả trước 220 triệu – Còn lại trung bình đóng 8,3Tr/Tháng.

Elantra Sport 2019
Động cơ: 1.6L Turbo ; Hộp tự động 7 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da, 7 túi khí; Mâm đúc 17″; Màn hình 7″ ; cửa trời, sạc không dây..
749,000,000 VNĐ

Trả trước 245 triệu – Còn lại trung bình đóng 9,3Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI & THỦ TỤC TRẢ GÓP  – ELANTRA 2019 

KONA

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Kona 2.0AT tiêu chuẩn

Động cơ: 2.0L; Hộp tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng, Ghế nỉ

611,000,000 VNĐ

Trả trước 199 triệu – Còn lại trung bình đóng 7,5Tr/Tháng.

Kona 2.0AT đặc biệt 

Động cơ: 2.0L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng, ghế da, cảnh báo điểm mù…

669,000,000 VNĐ

Trả trước 217 triệu – Còn lại trung bình đóng 8,3Tr/Tháng.

Kona 1.6T Turbo

Động cơ: 1.6L Turbo tăng áp; Hộp số tự động 7 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng, cửa sổ trời, cảnh báo điểm mù…

720,000,000 VNĐ

Trả trước 235 triệu – Còn lại trung bình đóng 8,8Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI &  THỦ TỤC TRẢ GÓP  –  KONA 2019


TUCSON 2019

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tucson 2.0AT Tiêu Chuẩn  2019
Động cơ: 2.0L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm 17″, Màn hình 8″..
 774,000,000 VNĐ

Trả trước 252 triệu – Còn lại trung bình đóng 9,5Tr/Tháng.

Tucson 2.0AT Đặc Biệt  2019
Động cơ: 2.0L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm 18″, Màn hình 8″; cửa trời toàn cảnh; sạc không dây…
853,000,000 VNĐ

Trả trước 278 triệu – Còn lại trung bình đóng 10,5Tr/Tháng.

Tucson 1.6Turbo  2019
Động cơ: 1.6L có Turbo tăng áp; Hộp số tự động 7 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm 19″, Màn hình 8″; cửa trời toàn cảnh. sạc không dây. ..
907,000,000 VNĐ

Trả trước 295 triệu – Còn lại trung bình đóng 11,1Tr/Tháng.

Tucson 2.0AT Dầu 2019
Động cơ: 2.0L; Hộp số tự động 8 cấp; Chỗ ngồi 05;  Nhiên liệu: Dầu ; Ghế da; Mâm 18″, Màn hình 8″; cửa trời toàn cảnh; sạc không dây…
915,000,000 VNĐ

Trả trước 297 triệu – Còn lại trung bình đóng 11,2Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI &  THỦ TỤC TRẢ GÓP  – TUCSON 2019SANTAFE 2019

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM

SantaFe 2.4L Xăng Tiêu Chuẩn
Động cơ: 2.4L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 07;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm 18″, Màn hình 8″..
 995,000,000 VNĐ

Trả trước 319 triệu – Còn lại trung bình đóng 12,3Tr/Tháng.

SantaFe 2.4L Xăng Đặc Biệt
Động cơ: 2.4L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 07;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm 19″, Màn hình 8″, cửa sổ trời, cảnh báo điểm mù..

1,115,000,000 VNĐ

Trả trước 360 triệu – Còn lại trung bình đóng 13,7Tr/Tháng.

SantaFe 2.4L Xăng Cao Cấp
Động cơ: 2.4L; Hộp số tự động 6 cấp; Chỗ ngồi 07;  Nhiên liệu: xăng; Ghế da; Mâm 19″, Màn hình 8″, cửa sổ trời, cảnh báo điểm mù, nhớ ghế, làm mát ghế…

1,185,000,000 VNĐ

Trả trước 380 triệu – Còn lại trung bình đóng 14,6Tr/Tháng.

SantaFe 2.2L Dầu Tiêu Chuẩn
Động cơ: 2.2L; Hộp số tự động 8 cấp; Chỗ ngồi 07;  Nhiên liệu: Dầu; Ghế da; Mâm 18″, Màn hình 8″..

1,055,000,000 VNĐ

Trả trước 340 triệu – Còn lại trung bình đóng 13Tr/Tháng.

SantaFe 2.2L Dầu  Đặc Biệt
Động cơ: 2.2L; Hộp số tự động 8 cấp; Chỗ ngồi 07;  Nhiên liệu: Dầu; Ghế da; Mâm 19″, Màn hình 8″, cửa sổ trời, cảnh báo điểm mù..

1,175,000,000 VNĐ

Trả trước 380 triệu – Còn lại trung bình đóng 14,5Tr/Tháng.

SantaFe 2.2L Dầu  Cao Cấp
Động cơ: 2.2L; Hộp số tự động 8 cấp; Chỗ ngồi 07;  Nhiên liệu: Dầu; Ghế da; Mâm 19″, Màn hình 8″, cửa sổ trời, cảnh báo điểm mù, nhớ ghế, làm mát ghế…
1,245,000,000 VNĐ

Trả trước 400 triệu – Còn lại trung bình đóng 15,3Tr/Tháng.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ RA XE, KHUYẾN MÃI  &  THỦ TỤC TRẢ GÓP  – SANTAFE 2019